ONLINE APLIKACE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Hodil by se Vám spolehlivý firemní interní systém usnadňující práci? Potřebujete Facebook aplikaci nebo online hru?

Pošlete nám nezávaznou poptávku a připravíme vám nabídku zdarma.

   

  VYBRANÉ REFERENCE

  Pro lepší představu si můžete zkusit přečíst následující referenci – interní web IS pro firmu SC Service.

  PKI managment system
  Rozsáhlý webový systém na správu a následnou fakturaci elektronických podpisů.

  Představa klienta:
  Společnost SC Service s.r.o se na nás obrátila s požadavkem vyřešit vznikající situaci v oblasti hromadné fakturace a správy certifikátů. V několika následujících měsících očekávali nárůst zákazníků z řad živnostníků řádově v několika tisících. Nejčastěji se jednalo o lékaře, kteří potřebovali vlastní elektronický certifikát. Tito zákazníci jsou obsluhováni lokálními prodejci, kteří vystavují faktury při instalaci. Dále zákazník požadoval integrovat systém umožňující správu velkých zákazníků resp. korporací odebírající desítky elektronických podpisů a správu klientů odebírající časová razítka.

  Řešení:

  Během tří a půl měsíců byl vytvořen PKI systém. Tento systém je automaticky napojen na systémy I.CA a zároveň umožňuje svým administrátorům ručně uploadovat seznamy vydaných certifikátů. Dále umožňuje napojení na servery TSA První certifikační autority a.s. a vytváří statistiky odebraných časových razítek.

  Systém pracuje především tak, že se každý den nad ránem automaticky připojí k serveru I. CA (oficiální vydavatel nových certifikátů) a stáhne si případné nově vydané certifikáty pro SC Service. Tyto zařadí do databáze a přiřadí jim cenu dle typu. Systém se také pokusí spárovat certifikát s případně existujícím klientem nebo upozorní na nutnost zaregistrovat nového. Podle klienta si systém zjistí, ke kterému prodejci náleží a připraví pro něj personalizovanou fakturu, kterou umožňuje ihned odeslat na email definovaný u klienta jako kontaktní. Systém umí evidovat a hlídat zaplacení v něm vygenerovaných faktur. Takto importovat certifikáty a přiřazovat jim ceny, prodejce i klienty a generovat příslušné faktury umí systém i z ručního importu.

  PKI systém má 5 úrovní uživatelů:

  • administrátory (přímé zaměstnance firmy)
  • uživatele (lokální prodejce)
  • VIP zákazníky (firmy jenž mají zájem o evidenci svých certifikátů)
  • TSA zákazníky (klienty odebírající časová razítka)
  • účetní oddělení (výstupy pro účetní firmu)

  Těmto pěti typům uživatelů je administrátor oprávněn vytvářet logovací konta a nahlížet tak do systému. Systém automaticky přiděluje administrátorům a uživatelům detailní fakturační údaje, především číselnou řadu.

  Podle typu konta je pak v systému řešeno nahlížení do seznamu platných certifikátů, nebo archivu všech certifikátů. Mezi další obecné funkčnosti systému patří možnost nastavit si svého hlídacího robota, který na vložené emaily odešle upozornění v časovém termínu, které si uživatel navolí v nastavení. Nastavení přesto, že je společné pro všechny konta, je až na možnost nastavit přihlašovací údaje, zajímavé zejména pro administrátory, kteří zde mohou nastavovat obecné fakturační údaje a číselné řady.

  Pro uživatele systém umožňuje evidenci svých zákazníků a jejich certifikátů. Dále je uživatelům umožněno pohodlně vybírat certifikáty resp. zákazníky k vyfakturování. Faktura je přímo generována do formátu PDF.

  Administrátorům je navíc umožněn přístup k přímé editaci faktur nebo vytváření vlastních prázdných faktur. K tomu samozřejmě mohou editovat všechny certifikáty, faktury a uživatelská konta v systému. Také mají možnost určovat/editovat ceny certifikátů.

  Systém automaticky loguje všechny události, které v něm proběhnou, včetně odesílaných emailů, nebo změn faktur apod. Tyto záznamy jsou přístupné administrátorům systému přímo v rozhraní.