KURZ PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Inviduální výuka tvorby webů obsahující kurz základů programování a případně taktéž seznámení s počítačem nebo prostředím webových serverů. Výuka je určena pro jednoho studenta, který je v podstatě veden v samostudiu, na jehož závěru by měl být schopen zvládnout samostatně vytvořit web typu klasický e-shop nebo katalog produktů včetně databáze. Během začátku výuky si student sám může vybrat, jaký projekt poslouží k výuce a měl by během ní vzniknout.

Výuka běžně probíhá cca 5 hodin týdně po dobu půl roku. Student je vždy uveden do látky, kterou má nastudovat, a poté je aktivně ověřováno její zvládnutí. Po dobu výuky je také možno využít rychlé konzultace po skypu nebo telefonu. Celý kurz je vždy postaven na míru přímo studentovi a tempo výuky je přizpůsobeno jeho možnostem. To platí také o době, kdy výuka probíhá. Kurz předpokládá, že případný zájemce bude mít dostatek času a ochoty k řízenému a kontrolovanému samostudiu mezi jednotlivými konzultacemi.

Cílem kurzu je studenta nejen naučit základům programování webových stránek, ale také ho naučit, jak se v tomto oboru neustále dále vzdělávat a jakým způsobem hledat potřebné informace. Je seznámen s celým širším obrazem, který celá problematika představuje s tím, že do detailů je zacházeno dle zájmu a přání studenta. Taktéž jsou mu aktivně představovány probírané témata na příkladech ze zažité více jak desetileté praxe včetně vedoucích funkcí. Kurz je vhodný jako alternativa rekvalifikačního kurzu i pro úplného laika, co se počítačů týká, naopak těmto zájemcům se snažíme vyjít přímo vstříc.

Během kurzu jsou průběžně probírané zejména následující témata:

 • úvod do základů počítačů
 • úvod do základů algoritmizace
 • úvod do prostředí internetu a webových serverů
 • úvod do základů programování (základní typy, funkce)
 • úvod do objektového programování (OOP)
 • úvod do základů administrace linuxového (localhost) webového serveru (apache, nginx)
 • úvod do verzovacích systémů (GIT)
 • úvod do HTML(5) a CSS(3)
 • úvod do JAVASCRIPTu a jQuery
 • úvod do PHP nebo Node.js
 • úvod do databází (MYSQL)
 • úvod do JSON a XML
 • úvod do regulárních výrazů
 • úvod do tvorby responsivního webu
 • úvod do SEO – (onpage) optimalizace pro vyhledávače
 • úvod do vývojových metodik (SCRUM, TDD, …)
 • úvod do design patterns
 • úvod do bezpečnosti webových aplikací (formuláře, sql injection, …)
 • úvod do redakčních systémů (WordPress, Joomla, Prestashop)
 • úvod do MCV a PHP frameworků (Nette, Symfony, Zend) nebo Node.js Express
 • úvod do AJAX web aplikací
 • úvod do šablonovacích systémů (latte, twig, smarty)
 • úvod do animací v HTML5 (canvas) pomocí JAVASCRIPTu (jQuery, three.js) nebo CSS3
 • úvod do angular.js (react.js)
 • úvod do noSql databazí (MongoDB, Redis)
 • úvod do testování webových stránek (Selenium)
 • úvod do problematiky newsletterů (mailserver)
 • úvod do HTML5 APIs (file upload, localStorage, …)